İşletme Okullarınızda

Dönüşümü Gerçekleştirerek Başarıyı birlikte yakalayalım.

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise çalışmalarımız ile eğitimin her anında hedeflerinize ulaşmanız için yanınızdayız.

Koçluk kişinin bugün nerede olduğuna, yarın ne yapmak ve nerede olmak istediğine odaklanır. Değişen dünyamıza uyum sağlamanızı, krizlerle başa çıkmanızı, sistemik başarı yakalamanızı, güçlü ekipler geliştirmenizi, geleceği tasarlamanızı, veli memnuniyeti sağlamanızı, bütünsel ve çocuk odaklı eğitim programları oluşturmanızı, çocuklar için kariyer programları yürütmenizi okullarda koçluk ve mentorluk çalışmalarıyla sağlamaktayız.


EĞİTİM KOÇLUĞU Başarılı olma hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz için potansiyelinizi birlikte belirleyelim.

K

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu ile yanınızdayız.


Her bireyin kendine özgü bir potansiyeli vardır. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır. Öğrencilerin kendilerini tanımalarına, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine, kendilerine hedef koymalarını sağlamaya ve var olan kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan etkili bir hizmettir. Çocuklarınız hepimizin geleceği bu nedenle bu etkili hizmetle onların dünyasında yer alıyoruz. Onların ihtiyaçlarını, güçlü olan ve geliştirmeleri gereken yönlerini fark ederek başarı ve kariyer hedefi belirlemelerini destekliyoruz. Bu hedeflere ulaşmaları için koçluk desteğine; bu destekle farkındalık kazanmalarına, motive edici ve tutarlı bir takibe ihtiyaçları var.
Öğrenci koçluğuyla çocuğunuzun profesyonel destek almasını sağlamanız ve geleceğini teminat altına alabilmeniz için yanınızdayız..


Yeni neslin mutlu ve başarılı
olmasını öğrenci koçluğu ile mümkün kılmaktayız.Tanışmak ve Görüş Almak İçin formu doldurun size ulaşalım